1 2 3 4

Biuro projektowe świadczy usługi związane z budownictwem:

projekty budowlane:

  • obiektów przemysłowych i rolniczych,
  • obiektów użyteczności publicznej,
  • budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych wraz z adaptacją projektów powtarzalnych,
  • przebudowy istniejących obiektów,
  • zmiana sposobu użytkowania obiektów.
  • kosztorysowanie robót budowlanych (min. kosztorysy inwestorskie oraz kosztorysy do pozyskania środków z Unii Europejskiej)

obsługa inżynierska budowy tj.

  • pełnienie obowiązków kierownika budowy, inspektora nadzoru,
  • doradztwo budowlane,
  • wykonywanie okresowych przeglądów obiektów wraz z prowadzeniem książek obiektów,
  • wystawianie świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Biuro projektowe zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną.

Osoby do kontaktu:

Kontakt – biuro@dakad.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości